Samarbejde og ejerskab

Opdatered av Lifetools AS

Samarbejde er et stort tema, som vi absolut ikke har noget facitsvar på, så vi taler ud fra vores egne erfaringer og ud fra tilbagemeldinger, vi har fået. KnowMe kommer som en tom ramme for vigtige viden. Det er det netværket, der er rundt om personen, der skal bygge udtryksbanken. Derfor bliver samarbejde en nødvendighed. Det er vigtigt, at alle ved, hvad de går ind til, og at de er informeret om, hvad KnowMe går ud på, og hvad målet med kommunikationsløsningen er.

Skab entusiasme om KnowMe

Præcisér vigtigheden af at det at bliver forstået i sin kommunikation, og gi folk ejerskab. Vær tydelig på at de tager del i noget vigtigt, som vil øge personens livskvalitet, give mere forudsigelighed og skabe de trygge rammer, han eller hun fortjener i sit liv.

Organiser en gruppe baseret på netværket omkring brugeren

Gruppen bør bestå af mennesker, der kender personen godt, inkluderet forældre eller værge. Med udgangspunkt i denne gruppe vælges en administrator, der har hovedansvaret for indholdet i KnowMe. Det bør være en person med faglig baggrund (pædagog, lærer, ergoterapeut e.l.). Bliv enige om en arbejdsproces som fungerer for alle parter i gruppen.


Hjalp dette?