Samarbeid og eierskap

Oppdatert av Lifetools AS

Samarbeid er et stort tema som vi absolutt ikke har noe fasitsvar på, så vi snakker ut fra våre egne erfaringer og tilbakemeldinger vi har fått. KnowMe kommer som et tomt rammeverk. Det er nettverket rundt personen som skal bygge uttrykksbanken. Derfor blir samarbeid primært. Det er viktig at alle vet hva de går inn i og at de er informert om hva KnowMe går ut på og hva målet med kommunikasjonsløsningen er.

Skap entusiasme rundt KnowMe

Presiser viktigheten av det å bli forstått i sin kommunikasjon, og gi folk eierskap. Vær tydelig på at de tar del i noe viktig som vil bedre personens livskvalitet, gi mer forutsigbarhet og skape de trygge rammene han eller hun fortjener i sitt liv.

Organiser en gruppe basert på nettverket rundt brukeren

Gruppen bør bestå av mennesker som kjenner personen godt, inkludert foreldre eller verge. Med utgangspunkt i denne gruppa velges en administrator som har hovedansvaret for innholdet i KnowME. Dette bør være en person med fagutdanning (spesialpedagog, vernepleier, ergoterapaut e.l.). Bli enige om en arbeidsprosess som fungerer for alle parter i gruppen.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?