KnowMe Assist

Oppdatert av Lifetools AS

Når du mottar KnowMe får du også tildelt en veileder som hjelper deg og nettverket med den tekniske opplæringen og riktig ASK-kompetanse. Og ikke minst hvordan legge en god strategi for samarbeidet mellom alle som skal bruke KnowMe, og få dem til å ønske å dra i samme retning.

Slik kommer du i gang med opplæring og veiledning:

Når dere mottar KnowMe for første gang, og registrerer en ny konto for den som skal eie hjelpemiddelet, blir vi varslet automatisk av systemet. I løpet av noen virkedager vil vi da ta kontakt med den som har rollen "Foreldre/verge", og tilby dere et oppstartsmøte for å komme i gang.

Dere vil da få en fast veileder som kan gjennomføre digitale møter med dere etter behov. I hjelpemiddelpakken fra NAV ligger det en pott på 10 timer med opplæring/veiledning, som kan benyttes av hele nettverket i løpet av de 3 årene lisensen varer. Ved fornyelse av lisensen etter 3 år vil nettverket få 10 nye timer. Slik sikrer vi at det alltid er noen som kan ta seg av opplæring av nye brukere, og hjelpe nettverket med å lykkes i arbeidet med KnowMe.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?