Tilgangsnivåer

Oppdatert av Lifetools AS

Vi har lagt inn 4 ulike tilgangsnivåer for å gi maksimal fleksibilitet og sikkerhet i KnowMe. Tilgangene opprettes og administreres i KnowMe Creator under "Mitt nettverk":

Foreldre/verge:

Tildeles juridisk ansvarlig for personen som eier KnowMe. Denne brukerrollen baseres på en samtykkeerklæring som ligger ved hjelpemiddelet. Denne rollen er konstant og uavhengig av overganger i livet til personen. Dette sikrer maksimal "oppetid" og at systemet alltid er i bruk. Rollen har full lese og skriverett i hele systemet. Det betyr at Foreldre/Verge kan samle, bearbeid, lagre, publisere, slette og lese/bruke innholdet i KnowMe. Brukerrollen kan tildele og redigere andre brukerroller.

Administrator:

Det kan være en eller flere administratorer i KnowMe. Det er en fordel at administrator kjenner personen som eier hjelpemiddelet godt. Denne rollen har full lese og skriverett i hele systemet. Det betyr at administrator kan samle, bearbeid, lagre, publisere, slette og lese/bruke innholdet i KnowMe. Administrator kan tildele og redigere andre brukerroller.

Kommunikasjonspartner:

Denne rollen tildeles ofte de som jobber tett på personen og som bruker KnowMe daglig. Kommunikasjonspartner har full leserett og delvis skriverett i hele systemet. Det betyr at personen kan samle, bearbeide, lagre og lese/bruke innholdet i KnowMe. Kommunikasjonspartner kan kun administrere sin egen profil.

Kommunikasjonspartner uten taushetsplikt:

Denne rollen tildeles de som er knyttet til personen og ikke er underlagt taushetsplikt. Administrator og Kommunikasjonspartner kan stenge av sensitivt innhold for denne brukerrollen. Kommunikasjonspartner uten taushetsplikt har full leserett og delvis skriverett i hele systemet. Det betyr at personen kan samle, bearbeide, lagre og lese/bruke ikke-sensitivt innholdet i KnowMe. Kommunikasjonspartner kan kun administrere sin egen profil.

Gjest

Denne rollen tildeles de som ikke er knyttet til personen i det daglige livet, men som kanskje skal jobbe med henne eller han på sikt. Rollen er laget for å skape gode overganger mellom de store livsarenaer. Denne brukerrollen har kun leserett i deler av systemet til ikke-sensitivt innhold (i Creator).

Sensitivt innhold kan merkes av administratorer før publisering. Innhold merket "sensitivt" vil ikke være synlig for brukere med status som "Gjest" eller "Kommunikasjonspartner uten taushetsplikt".

Tilgangsmatrise:

KnowMe Creator

KnowMe Companion

KnowMe Observer

Administrator og Foreldre/Verge

Skrive / Lese / Publisere / Slette

Skrive / Lese / Publisere / Slette

Skrive / Lese / Publisere / Slette

Kommunikasjonspartner

Skrive / Lese

Skrive / Lese

Skrive / Lese

Kommunikasjonspartner u/taushetsplikt

Skrive / Lese (kun ikke-sensitivt innhold)

Skrive / Lese (kun ikke-sensitivt innhold)

Skrive / Lese (kun ikke-sensitivt innhold)

Gjest

Kun lese

Ingen tilgang

Ingen tilgang


Fikk du svar på spørsmålet ditt?