Videoanalyse

Oppdatert av Lifetools AS

Videoanalyse funksjonen ligger tilgjengelig i mediabiblioteket og i alle moduler hvor du kan bygge nytt innhold.

Velg media fra mediabiblioteket, marker filen som skal brukes. Da vil videoanalyse-funksjonen dukke opp sammen med mediet.

Du vil nå kunne klippe til lengden på videoen, la videoen gå i loop eller justere hastigheten på avspillingen.

  1. Videoanalyse

I avspillingsrammen har du tilgang på noen funksjoner for å utføre videoanalyse.

Klikk på 1x for å kunne endre på avspillingshastigheten, senk eller øk hastigheten for å kunne mikroanalyser bevegelser og ansiktsuttrykk.

Klikk på høyttaler ikonet for å justere lyden på videoen.

Klikk på [ ] for å åpne i fullskjerm.

For å la filmen spille av i loop klikker du på ikonet med piler som går i sirkel.

  1. Rediger video

Trekk i [-> og <-] ikonene på den orange avspillingen for å markere området du ønsker å klippe til.

Eller spill av filmen og klikk på [-> og <-] ikonene under for å markere start og slutt.

Trykk på "saks-ikonet" for å fullføre klippingen, da vil du få to valg. "Lagre nytt klipp" eller "Klippe originalen".


Fikk du svar på spørsmålet ditt?