Lag en strategi

Oppdatert av Lifetools AS

Lag en strategi for samarbeidet og fordel oppgaver i nettverket. Da sparer dere tid.

«Hvor starter vi?» er et vanlig, men også veldig relevant spørsmål. I strategiarbeidet kan det være lurt å starte med å fordele oppgaver, hvem gjør hva. En strategiplan og fordeling av oppgaver må jobbes med fra oppstart. I arbeidsprosessen vil det være lurt å starte med generell informasjon som er viktig for andre å vite noe om. En presentasjon av personen med profilbilde, viktige ting å ta hensyn til eller annen kunnskap man burde ha som et grunnlag i bli kjent-fasen. Er noen uttrykk allerede etablert hos personen, så ta det som utgangspunkt når dere skal jobbe med uttrykksbanken. Finn tid til å filme og redigere, få gjerne en tilbakemelding fra gruppa før uttrykket publiseres. Bruk gjerne en IP, IUP, IOP, en kommunikasjonsplan eller andre dokumenter som rettesnor.

Tiden kan være en av de største utfordringene i samarbeidet, det er derfor viktig å tenke prioriteringer. På sikt håper vi at dette skal bli et tankesett og en arbeidsmåte man har med seg i alle situasjoner i hverdagen. Og man vil forhåpentligvis oppleve at prosessene blir enklere og mindre tidkrevende.

Kvalitet fremfor kvantitet

KnowMe er et livsprosjekt og skal utvikle seg over mange år. Det er derfor lurt å sette søkelys på kvaliteten i innholdet som blir publisert fremfor mest mulig innhold på kort tid. Ha tålmodighet og ikke "gap over» for mye, spesielt i starten av prosjektet. Som nevnt tidligere kan det være lurt å starte med noe som er kjent for å komme i gang. Hvilke aktiviteter og rutiner er vanlig i hverdagen? Får man filmet og dokumentert dette, er man godt i gang og bevisstheten rundt hva som er viktig vil også øke etter hvert som man kommer inn i metoden. Snu perspektivet og spør dere selv, hva er det jeg kan og vet om personen som er viktig å formidle til andre som skal bli kjent. Husk at din kunnskap er verdifull!


Fikk du svar på spørsmålet ditt?