Lag en strategi

Oppdatert av Lifetools AS

Lag en strategi for samarbeidet og fordel oppgaver i nettverket. Da sparer dere tid.

I strategiarbeidet kan det være lurt å starte med noe som er kjent hos personen. Er noen uttrykk allerede etablert, så sett i gang å filme og legg de inn i uttrykksbanken. Uttrykk som ellers kan være lurt å starte med er de som er mest sannsynlig at brukeren vil kommunisere på i sin hverdag, for eksempel hei, hade, be om oppmerksomhet, foreta valg eller protestere. Bruk gjerne en IP, IUP, IOP, en kommunikasjonsplan eller andre dokumenter som rettesnor.

Det viktigste er at gruppa enes om hvor de vil starte og hvem som gjør hva.

Kvalitet fremfor kvantitet

KnowMe er et livsprosjekt og skal utvikle seg over mange år. Det er derfor lurt å fokusere på kvaliteten i uttrykkene fremfor kvantitet. Var snill med dere selv og ikke "gap" over for mye, spesielt i starten av prosjektet, Kanskje det er lurt å lage noen "Bli kjent med meg" artikler først? Kanskje en rutine eller en aktivitet, eller kanskje et uttrykk? Dere bestemmer selv, men vær realistiske i forhold til tid og kapasitet. Det er viktigere at det ligger noe bra innhold i KnowMe fremfor at systemet ikke blir brukt på grunn av stort arbeidspress.

Tid

Tiden er en av de største utfordringene i samarbeidet og derfor er det viktig å tenke prioriteringer. Spesielt i en startfase, til man får dette "under huden", Strategiplanen er et viktig grep i kampen mot klokka. Da fordeler man arbeidet ut i nettverket. Erstatt noen av samarbeidsmøtene med å kommunisere inne i selve systemet. Bruk gruppemeldingene, innholdsmeldingene eller opprett oppgaver til hverandre om arbeid som skal gjøres.

På sikt tenker vi at dette skal bli et tankesett og en arbeidsmåte man har med seg i alle situasjoner i hverdagen. Og man vil forhåpentligvis oppleve at overganger blir enklere og mindre tidkrevende.

Samarbeidsmøter

Bruk samarbeidsmøtene til å diskutere strategiplanen og de ulike oppgavene dere har blitt enig om. Det kan være lurt å sette opp hyppigere møter i starten av prosjektet og la møtefrekvensen avta etter hvert som dere får arbeidsprosessen og strategien mer "under huden.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?