Slik benytter du dagboken

Oppdatert 1 month ago av Lifetools AS

I Min dagbok kan du lage en eller flere rapporter der du beskriver ulike deler av personens dag. Rapportene kan også lages og lese i Companion-appen. Målet med rapportene er å gi personen et godt utgangspunkt for videre kommunikasjon og samhandling ved arenaskifter. Omsorgspersonene vil ha en bedre oversikt og vil kunne ha et godt grunnlag for å kunne være en god samtalepartner.

Tips! Skriv ut fra personens perspektiv. Bruk "jeg"-formen. Vært kort og presis. Bruk poengsystemet om du føler dette er nyttig. Poengene gir grunnlaget for valg av "Smily" på forsiden i COMPANION-appen, noe som gir en rask indikasjon på den generelle dagsformen til personen.

Åpne min dagbok fra menyen i creator, bruk snarveien fra dashboret eller benytt dagboken fra Companion-appen

Når du åpner Min Dagbok i creator vil du ha tilgang på å se alle innlegg. Velg mellom å se registreringer for dato, måneder eller år i rullgardinen under tittelen "Grupper på". Du vil og ha mulighet til å begrense søket på angitt datoer ved å bruke "Vis dagbokinnlegg mellom" Fra dato - til dato, fyll inn datoen og søk.

Opprett nytt innlegg

Klikk på den grønne knappen "Lag ny"

Fyller du ut innlegget i creator vil du nå få to oppgaver

  1. Skriv dagbokinnlegget

Du vil nå få opp et kort som skal fylles ut. Her vil du få flere emner som du kan velge å fylle ut. Men det er teksten som er beskrevet i oppsummeringen som vil være synlig ute på dashboret og som kan leses opp med talesyntese.

Velg dato og tidsrom på dagen.

Fyll ut emnene og benytt deg av poengsystemet dersom du føler dette er nyttig. Poengsystemet er basert på tre emojies som illustrerer positiv, nøytral og negative "smilys".

  • Min hviletid
  • Mine måltider
  • Mine aktiviteter
  • Mine behov
  • Min trivsel
  • Oppsummering
  1. Legg til bilde eller film i dagbokinnlegget

Klikk på "legg til bilde i dagbokinnlegget" i oppgaver øverst i høyre hjørne.

Du vil nå ha muligheten til å velge bilde eller film fra mediabiblioteket eller fra observasjoner.

Åpne plasseringen du skal hente filen fra, trykk på "velg" på filen/-e.

  1. Lagre innlegget

Klikk på "Lagre" når du er ferdig med å fylle inn tekst og eventuelt har valgt bilde eller film.

Innlegget vil nå være tilgjengelig både på creator og på Companion-appen på iPaden.

Benytter du Companion-appen for å registrere nytt dagbokinnlegg vil du ikke ha mulighet til å legge til bilder eller film fra mediabiblioteket.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?