Mine Uttrykk

Oppdatert av Lifetools AS

Uttrykkene er selve ryggraden i KnowME. En felles forståelse av disse danner grunnlaget for god kommunikasjon og samhandling med den som eier systemet. I denne videoleksjonen viser vi deg hvordan du bruker uttrykkene i Companion.

Se også: Slik lager du et uttrykk

Fra forsiden kan du åpne snarveien til mine uttrykk ved å klikke på "La oss prate" under uttrykk. Eller du kan åpne menyen øverst i venstre hjørne å åpne uttrykkene derfra.

Da åpnes uttrykksbiblioteket seg og du vil få tilgang på alle uttrykk som er publisert.

 1. Søk opp nøkkelord

Trykk på søkefeltet, tastaturet popper opp og du kan nå skrive inn søkeord. Klikk på "søk". Uttrykksbiblioteket vil nå filtrere på uttrykk som inneholde nøkkelordet du har søkt opp.

Søk etter uttrykk ved å beskrive oppførselen du ser hos personen foran deg. Bruk filter og nøkkelord for å begrense søkeresultatet ytterligere.
 1. Filtervalg

Åpne filtervalg for å filtre ytterligere.

 • Velg kroppsdel: markere kroppsdeler som er i bruk i uttrykke.
 • Velg uttrykkstype: marker om uttrykket er kommunikativt, anfallssuspekt, tilfeldig eller ticks
 • Velg følelsesmessig tilstand: marker om uttrykket har sammenheng med følelsesmessig tilstand, positiv, nøytral eller negativ.
 • Velg tid på dagen: marker om uttrykket har sammenheng med tid på dagen det vises, morgen, ettermiddag, kveld og natt.
 • Tilhører: marker om uttrykket har tilhørighet til rutiner, interesser, aktiviteter eller om det er et generelt uttrykk.
 • Nøkkelord: her kan du markere nøkkelord som er brukt i de publiserte uttrykkene

Klikk på "vis resultat" for å få tilgang på uttrykk som inneholder filtreringen.

Klikk på "fjern filter" for å nullstille søket.

 1. Åpne uttrykket

I uttrykksbiblioteket får du en del informasjon om innholdet i uttrykkene. Her vil du få informasjon om tittelen. Teksten som beskriver atferden. Hvilke uttrykkstype og funksjon uttrykket har. Markering om uttrykket har sammenheng med følelsesmessig tilstand og tid på døgnet.

Har uttrykket et låst hengelås ikon på seg, betyr det at innholdet er sensitivt. Innholdet vil være synlig for personer som har tilgang som administrator, foreldre/verge og kommunikasjonspartner.

Klikk på uttrykket for mer informasjon. Uttrykkskortet åpner seg og teksten vil leses opp med talesyntese. Her vil du nå se filmen eller bildet som viser uttrykket ved siden av teksten som beskriver atferden, tolkningen og responsen.

Under uttrykksvideoen vil du ha mulighet til å åpne tilknytninger.

 • Vis respons: om det er lagt inn egen video som viser responsen vil den ligge tilgjengelig her.
 • Vis tilknytninger: her vil du få opp innhold som er knyttet opp mot uttrykket, det kan være følgeuttrykk, rutiner, interesser eller aktiviteter som har sammenheng med uttrykket.
 • Alternativ respons: har uttrykket en alternativ respons vil teksten under "hva du skal gjøre" endre seg når du klikker på alternativ respons.

klikk på krysset øverst i høyre hjørnet for å lukke uttrykket.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?