Mine udtryk

Opdatered av Lifetools AS

Udtrykkene er selve rygraden i KnowMe. En fælles forståelse af disse udgør grundlaget for god kommunikation og samhandling med den, der ejer systemet. I denne videolektion viser vi dig, hvordan du bruger udtrykkene i Companion.

Se også: Sådan lager du et uttrykk

Fra Dashboardet kan du åbne genvejen til Mine udtryk ved at klikke på ”Lad os snakke” under udtryk. Eller du kan åbne menuen øverst i venstre hjørne for at åbne udtrykkene derfra.

Så åbnes udtryksbiblioteket, og du vil få adgang til alle de udtryk, der er offentliggjort.

 1. Søg ved hjælp af nøgleord
  Tryk på søgefeltet hvorved tastaturet åbnes, og du kan indtaste søgeord. Klik på ”søg”. Udtryksbiblioteket vil nu filtrere på udtryk, der indeholder det nøgleord, du har søgt på.
 2. Filtervalg

Åben filtervalg for eventuelt at filtre yderligere.

 • Vælg kropsdel: markere dele af kroppen som benyttes i udtrykket.
 • Vælg udtrykstype: marker om udtrykket opfattes som kommunikativt, del af en krampe, tilfældigt eller ticks •Vælg følelsesmæssig tilstand: marker om udtrykket ar sammenhæng med en følelsesmæssig tilstand, positiv, neutral eller negativ.
 • Vælg tid på dagen: marker om udtrykke har sammenhæng med tid på dagen; morgen, eftermiddag, aften og nat.
 • Sammenhæng: marker om udtrykket har sammenhæng med rutiner, interesser, aktiviteter eller om det er et generelt udtryk.
 • Nøgleord: her kan du markere nøgleord, som er i brugt i de offentliggjorte udtryk.

Klik på ”vis resultat” for at få vist udtryk, som omfatter filtreringen.

Klik på ”fjern filter” for at nulstille søgningen.

 1. Åben udtrykket
  I udtryksbiblioteket finder du information om indholdet i det enkelte udtryk. Her vil du få se titlen, den tekst som beskriver adfærden, hvilken udtrykstype og hvilken funktion, udtrykket har samt angivelse af, om udtrykket har en kendt sammenhæng med følelsesmæssig tilstand og tid på døgnet.
Har udtrykket et låst hængelås ikon, betyre det, at indholdet er sensitivt. Indholdet vil være synlight for personer, der har rolle som administrator, forældre/værge og kommunikationspartner

Klik på udtrykkene for flere informationer. Udtrykskortet åbner sig og teksten vil blive læst op med talesyntese. Du vil se video eller foto, der viser udtrykket ved siden af teksten som beskriver adfærden, få forklaret tolkningen og responsen.

Under udtryksvideoen vil du have mulighed for at åbne tilknytninger:

 • Vis respons: Hvis der er lagt en video ind, som viser responsen, vil du kunne finde den her. •Vis tilknytninger: Trykker du her, vil du få vist indhold, der er knyttet sammen med udtrykket, det kan være følgeudtryk, rutiner, interesser eller aktiviteter, der har en sammenhæng med udtrykket.
 • Alternativ respons: Har udtrykket en alternativ respons vil teksten under ”hvad du skal gøre” ændre sig når du klikker på alternativ respons. Klik på krydset øverst i højre hjørnet for at lukke udtrykket.


Hjalp dette?