Adgangsniveauer

Opdatered av Lifetools AS

I KnowMe findes 4 forskellige adgangsniveauer (roller) for at opnå maksimal fleksibilitet og sikkerhed.

Rollerne oprettes og administreres i KnowMe Creator under ”Mit netværk”:

Forældre/værge:

Tildeles den/de der er juridisk ansvarlig for den person, der ejer KnowMe. Denne brugerrollen baseres på en samtykkeerklæring, som ligger ved hjælpemidlet. Denne rolle er konstant og uafhængig af overgange gennem livet. Derved sikres maksimal ”oppetid” og at systemet altid er muligt at i bruge. Rollen har fuld læse- og skriveadgang i hele systemet. Det betyder, at Forældre/Værge kan samle, bearbejde, gemme, offentliggøre, slette og læse/bruge indholdet i KnowMe. Denne brugerrolle kan tildele og redigere andre brugerroller.

Administrator:

Det kan være en eller flere administratorer i KnowMe. Det er en fordel at administrator kender personen som ejer hjælpemidlet godt. Denne rolle har fuld løse og skriveret i hele systemet. Det betyder, at administrator kan samle, bearbejde, gemme, offentliggøre, slette og læse/bruge indholdet i KnowMe. Administrator kan tildele og redigere andre brugerroller.

Kommunikationspartner:

Denne rolle gives ofte til de, der er tæt på personen i hverdagen og som bruger KnowMe daglig.

Kommunikationspartneren har fuld læseret og delvis skriveret i hele systemet. Det betyder, at personen kan samle, bearbejde, gemme og læse/bruge alt indholdet i KnowMe. Kommunikationspartner kan kun administrere sin egen profil.

Gæst

Denne rollen tildeles de, der ikke er knyttet til personen i det dagligdagen, men som for eksempel skal have det i fremtiden. Rollen er skabt for at skabe gode overgange ved de store skift i livet. Denne brugerrolle har kun læseret i dele af systemet og kun til ikke-sensitivt indhold (i Creator).

Sensitivt indhold kan ved oprettelsen (eller senere i redigering) markeres som sensitivt før offentliggørelse. Indhold markeret som "sensitivt" vil ikke være synligt for brugere med rollerne «Kommunikationspartner uden tavshedspligt» eller «Gæst».

Kommunikationspartner u/tavshedspligt Skrive / Læse ( kun ikke-sensitivt indhold) Skrive / Læse (kun ikke-sensitivt indhold) Skrive / Læse (kun ikke-sensitivt indhold)

Adgangsmatrice:

KnowMe Creator

KnowMe Companion

KnowMe Observer

Administrator og Forældre/værge:

Skrive / Læse / Offentliggøre / Slette

Skrive / Læse / Offentliggøre / Slette

Skrive / Læse / Offentliggøre / Slette

Kommunikationspartner

Skrive / Læse

Skrive / Læse

Skrive / Læse

Kommunikationspartner u/tavshedspligt

Skrive /Læse (kun ikke-sensitivt indhold)

Skrive / Læse (kun ikke-sensitivt indhold)

Skrive / Læse (kun ikke-sensitivt indhold

Gæst

Kun læse

Ingen adgang

Ingen adgang


Hjalp dette?