Lav en strategi

Opdatered av Lifetools AS

Lav en strategi for samarbejdet og fordel opgaver i netværket. Det sparer tid.

I strategiarbejdet kan det være bedst at starte med nogen, som er kender personen godt. Er nogle udtryk allerede kendt, kan det være en god idé at starte med at filme dem og lægge dem ind i udtryksbanken. Andre udtryk det kan være klogt at starte med, er dem, som personen med størst sandsynlighed vil bruge i kommunikationen i sin hverdag, for eksempel hej, farvel, bede om opmærksomhed, foretage valg eller protestere. Det medfører, at der hurtigt kommer relevant indhold i udtryksbanken. Har man allerede materialer, der beskrive disse, kan de bruges som rettesnor.

Det vigtigste er, at gruppen er enige om, hvor de vil starte og hvem som gør hvad.

Kvalitet frem for kvantitet

KnowMe er et livsprojekt og skal udvikle sig over mange år. Det er derfor klogt at fokusere på kvaliteten i udtrykkene frem for kvantitet. Vær god mod dig selv og ”gab” ikke over for meget, specielt i starten af projektet, Måske det er klogt at lave nogle ”Lær mig at kende” artikler først? Måske en rutine eller en aktivitet, eller måske et udtryk? I bestemmer selv, men vær realistisk i forhold til tid og kapacitet. Det er vigtigere at der skabes et godt indhold i KnowMe fremfor at systemet ikke kommer i anvendelse på grund af for stort arbejdspres.

Tid

Tid er en af de største udfordringer i samarbejdet, og derfor er det vigtigt at tænke prioritering. Specielt i en startfase, indtil man får arbejdsformen ”ind under huden”. Strategiplaner er et vigtig redskab i kampen mod uret. Fordel arbejdet til medlemmerne i netværket. Måske kan nogle samarbejdsmøder erstattes ved at kommunikere inde i selve systemet. Brug gruppemeldinger, indholdsmeldinger eller opret opgaver til hinanden i forhold til arbejde, der skal gøres.

Vi håber, det på sigt kan blive tænkemåde og en arbejdsform, man har med sig i alle situationer i hverdagen. Man vil forhåbentlig opleve, at overgange bliver enklere og mindre tidkrævende.

Samarbejdsmøder

Brug samarbejdsmøderne til at diskutere strategiplanen og de forskellige opgaver, I er blevet enige om. Det kan være en god strategi at planlægge hyppige møder i starten af projektet og lade mødefrekvensen aftage efterhånden som I bliver fortrolige med arbejdsprocessen og strategien.


Hjalp dette?