Sikkerhed - et fælles ansvar

Opdatered av Lifetools AS

Vi har et stort ansvar. Gå ind på Datatilsynets link under hvis du er usikker på jobben vi som leverandør gør og sikkerheten i vårt system. Personvern har vår høyeste prioritet og vi ønsker at du gør oss oppmerksomme på om du oppdager avvik i vårt sikkerhetssystem.

Internett og apper: www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/rad-til-deg-som-bruker-apper/

Ta kontakt med oss på personvern@lifetools.no om du har kommentarer eller spørgsmål.

Netværkets ansvar

Vær opmærksom på at du og dit netværk også har et ansvar for at sikre privatlivet i KnowMe. Det er vigtigt med gode rutiner for:

  • På- og aflogning af alle apps. Ikke lade browseren huske dit kodeord. Der er automatisk aflogning fra Creator etter 15 minutters inaktivitet. Se artikel om påloggingsrutiner for yderligere information.
  • Sikker opbevaring af brugernavn og kodeord. Giv kodeordet en tilstrækkelig styrke ved at vælge kombinationer af store og små bogstaver, tal og eventuelle specialtegn. I vores system skal du bruge mindst 8 karakterer i dit kodeord.
  • Opbevaring af KnowMe enheden. Husk at skifte til en unik kode på selve iPad'en efter maskinen er sat op første gang.
  • Vær opmærksom på at giv brugerne af systemet rette adgangsniveau. Se artiklen om adgangsniveauer for yderligere information.


Hjalp dette?