Sikkerhet - et felles ansvar

Oppdatert av Lifetools AS

Vi har et stort ansvar. Gå inn på Datatilsynets link under hvis du er usikker på jobben vi som leverandør gjør og sikkerheten i vårt system. Personvern har vår høyeste prioritet og vi ønsker at du gjør oss oppmerksomme på om du oppdager avvik i vårt sikkerhetssystem.

Internett og apper: www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/rad-til-deg-som-bruker-apper/

Ta kontakt med oss på personvern@lifetools.no om du har kommentarer eller spørsmål.


Nettverkets ansvar

Vær oppmerksom på at du og ditt nettverk også har et ansvar i å sikre personvernet i KnowMe. Husk å ha gode rutiner for:

  • Inn- og utlogging av alle appene. Ikke la nettleseren huske passord ditt. Vi har automatisk utlogging fra Creator etter 15 minutters inaktivitet. Se artikkel om påloggingsrutiner for mer informasjon.
  • Sikker oppbevaring av brukernavn og passord. Gi passordet en riktig styrke ved å velge kombinasjoner av store og små bokstaver, tall og eventuelle spesialtegn. I vårt system må du oppgi minst 8 karakterer i passordet ditt.
  • Oppbevaring av nettbrettet. Husk å bytte til en unik påloggingskode på selve iPad'en etter at dere har satt opp maskinen første gang.
  • Vær nøye med å gi brukerne av systemet riktig tilgangsnivå. Se artikkelen om tilgangsnivåer for mer informasjon.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?