Personvern og datasikkerhet i KnowMe

Oppdatert av Lifetools AS

All innsamling og bruk av personopplysninger i kommunikasjonshjelpemidlet KnowMe behandles etter de til enhver tid gjeldende krav i EUs lover og forskrifter for behandling av personfølsomme opplysninger (GDPR) i forhold til fortrolighet, integritet og tilgjengelighet.

Sikkerhet er vår høyeste prioritet. Eierne av hjelpemidlet utgjør en spesielt utsatt gruppe mennesker, og det er vårt ansvar å utvikle og drifte et system som håndterer brukernes personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte. Vi har oppsummert våre viktigste personverntiltak i denne artikkelen.

Om du har behov for ytterligere dokumentasjon fra oss, ta kontakt på personvern@lifetools.no

Datasikkerhet

Vi har iverksatt ulike sikkerhetstiltak i KnowMe for å oppfylle alle krav i personopplysningslovgivningen, men spesielt også for å gi brukerne i nettverket den sikkerheten som kreves i arbeidet med å behandle sensitiv informasjon om den som eier hjelpemidlet.

Ende til ende kryptering av data

Datatrafikken mellom appene, portalen og serveren er kryptert ende-til-ende, det vil si hele veien. Dette betyr at data ikke kan brukes av andre IT-systemer ved lekkasje (hacking).

Autentisering

Alle brukerdata i KnowMe er beskyttet av vår autentiseringsprosess. Prosessen består av sikker pålogging med personlig brukernavn, passord og alternativ 2-faktor autentisering.

Rollestyring

Den detaljerte personlige informasjonen i KnowMe kan tilpasses og er kun tilgjengelig for verifiserte omsorgspersoner knyttet til nettverket rundt brukeren. Det er administratoren i nettverket eller superadministratoren i Lifetools AS som kan gi tilgang. Nettverk betyr fagpersoner, ledsagere, omsorgspersonell, familie og venner. I KnowMe regulerer vi tilgang til personer i nettverket på ulike nivåer; Foreldre/foresatte, administrator, kommunikasjonspartner, taushetsplikt kommunikasjonspartner og gjest. Administratoren kan regulere sensitive personopplysninger for disse ulike rollene.


Databehandling

KnowMe er et digitalt, nettverksbasert kommunikasjonsverktøy. For å gjøre KnowMe tilstrekkelig fleksibel og brukervennlig, har vi valgt å dele opp funksjonene i tre apper. De ulike appene fungerer sammen og har ulike funksjoner. All databehandling utveksles mellom de enkelte appene og skytjenesten.

Databehandleravtale

I henhold til kravene i personvernforordningen har produsenten Lifetools AS en databehandleravtale med skytjenesteleverandøren i KnowMe. Leverandørens server er lokalisert i Norge. Avtalen sikrer forsvarlig og korrekt datatrafikk og datalagring.

Innsamling og behandling

Teknologien i KnowMe er basert på et patentert digitalt rammeverk, hvor omsorgspersoner tilpasser hjelpemidlet, som derved tilpasses den enkeltes behov. Ytringer, rutiner, aktiviteter, interesser, beskrivende artikler og dagbokoppføringer samles digitalt og gjøres tilgjengelig direkte i systemet. Innholdet består av video, foto, dokumenter, tekst og talesyntese. Kartleggingen skjer i form av videoanalyse og avveininger som nettverket gjør på bakgrunn av disse mediene.


Samtykke

Formålet med samtykke er at forelder eller verge, som juridisk ansvarlig for personen som eier KnowMe, skal samtykke til at detaljerte personopplysninger samles inn og behandles i hjelpemidlet. Samtidig skal det også gis samtykke fra brukerne i nettverket som skal ha tilgang til KnowMe. Vår samtykkeprosess består av:

Personvernerklæring

Vi har laget en personvernerklæring som skal fortelle deg som bruker hvordan vi behandler din personinformasjon, og hvordan vi behandler KnowMe-klienten (den som eier hjelpemiddelet) sin personinformasjon. I erklæringen opplyser vi også hvilke rettigheter dere har.

Samtykkeerklæring

Det skal signeres en egen samtykkeerklæring mellom produsenten Lifetools AS og den juridiske vergen (foreldre eller verge) til den som eier hjelpemidlet. Dette gjøres for å sikre at den ansvarlige aksepterer databehandlingen i hjelpemidlet og at det er tydelig informert om at behandlingen skjer i henhold til EUs personopplysningslov (GDPR).

Samtykket gis digitalt, ved avkrysning inne i KnowMe Creator. Ved første gangs bruk må samtykkeerklæringen aksepteres av den som har rollen "Foreldre/Verge" før hjelpemiddelet kan tas i bruk.
Konfidensialitetsavtale

Vi har utarbeidet en taushetserklæring for å informere deg som omsorgsperson om hvordan vi behandler personopplysninger om deg og den som eier hjelpemidlet, samt hvilke rettigheter du har. Les hele avtalen her.

Dokumentkontroll, sletting og overføring

Brukere av KnowMe (omsorgspersoner og foreldre/foresatte) har til enhver tid rett til å få tilgang til informasjon som er lagret om dem og kan be om retting av uriktige eller ufullstendige opplysninger. Brukeren kan også be om sletting og/eller flytting av data/informasjon.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?