Personoplysninger og datasikkerhed i KnowMe

Opdatered av Lifetools AS

Al indhentning og brug af personoplysninger i kommunikationshjælpemidlet KnowMe behandles efter de til enhver tid gældende krav i EU’s love og forskrifter for behandling af personfølsomme oplysninger (GDPR) i forhold til fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Sikkerhed er vores højeste prioritet. Ejerne af hjælpemidlet udgør en særligt udsat gruppe mennesker, og det er vores ansvar at udvikle og drive et system, der håndterer brugernes personoplysninger på en tryg og forsvarlig måde. Vi har opsummeret vores vigtigste privatlivstiltag i denne artikel.

Hvis du har behov for yderligere dokumentation fra os, tag da venligst kontakt på personvern@lifetools.no

Datasikkerhed

Vi har iværksat forskellige sikkerhedstiltag i KnowMe for at kunne opfylde alle krav i databeskyttelsesforordningen, men også, og i særdeleshed, for at kunne give brugerne i netværket den sikkerhed der kræves i arbejdet med at behandle sensitiv information om den person, der ejer hjælpemidlet.

Ende til ende kryptering af data

Datatrafikken mellem de tre apps, portalen og serveren er krypteret ende-til-ende, og det vil sige hele vejen. Det betyder, at data ikke kan bruges af andre IT-systemer ved lækage (hacking).

Autentificering

Alle brugerdata i KnowMe er beskyttet af vores autentificerings proces. Processen består af sikker log on med personligt brugernavn, kodeord og alternativ 2-faktor autentificering.

Rollestyring

Den detaljerede personlige informationen i KnowMe kan tilpasses og er kun tilgængelig for verificerede omsorgspersoner, der er tilknyttet netværket. Det er administratoren i netværket eller superadministratoren i Lifetools AS, der kan give adgang. Netværk betyder fagpersoner, ledsagere, omsorgspersonale, familie og venner. I KnowMe regulerer vi den adgang, de enkelte personer i netværket har på forskellige niveauer; Forældre/pårørende, administrator, kommunikationspartner, tavshedspligt kommunikationspartner og gæst. Administratoren kan regulere sensitive personoplysninger for disse forskellige roller.


Databehandling

KnowMe er et digitalt, netværksbaseret kommunikationsværktøj. For at gøre KnowMe tilstrækkelig fleksibelt og brugervenligt, har vi valgt at opdele funktionerne i tre apps. De forskellige apps fungerer sammen og har forskellige funktioner. Al databehandling udveksles mellem de enkelte apps og skytjenesten.

Databehandleraftale

I henhold til kravene i persondatabeskyttelsesforordningen har producenten Lifetools AS en databehandleraftale med skytjenesteleverandøren i KnowMe. Leverandørens server er lokaliseret i Norge. Aftalen sikrer forsvarlig og korrekt datatrafik og lagring af data.

Indsamling og behandling

Teknologien i KnowMe er baseret på en patenteret digital ramme, hvor omsorgspersoner tilpasser hjælpemidlet, som derved målrettes den enkeltes behov. Udsagn, rutiner, aktiviteter, interesser, beskrivende artikler og dagbogsindlæg samles digitalt og gøres tilgængeligt direkte i systemet. Indholdet består af video, fotos, dokumenter, tekst og talesyntese. Kortlægningen sker gennem videoanalyse og overvejelser netværket gør på baggrund af disse medier og netværkets erfaringer.


Samtykke

Formålet med samtykke er at forælder eller værge som juridisk ansvarlig for den person der ejer KnowMe, skal give samtykke til at detaljerede personoplysninger indsamles og behandles i hjælpemidlet. Samtidig skal der også gives samtykke fra brugerne i netværket, der skal have adgang til KnowMe. Vores samtykkeproces består af:

Privatlivserklæring

Vi har lavet en privatlivserklæring (https://www.knowme.no/personvern/) som skal fortælle dig som bruger hvordan vi behandler din personinformation, og hvordan vi behandler KnowMe klientens (den der ejer hjælpemidlet) personinformation. I erklæringen oplyser vi også hvilke rettigheder du har.

Samtykkeerklæring

Der skal signeres en samtykkeerklæring mellem producenten Lifetools AS og den juridiske værge (forældre eller værge) til den, der ejer hjælpemidlet. Dette gøres for at sikre, at den ansvarlige accepterer databehandlingen i hjælpemidlet, og er tydelig informeret om, at behandlingen sker i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).

Fortrolighedsaftale

Vi har udarbejdet en tavshedserklæring for at informere dig som omsorgsperson om, hvordan vi behandler personoplysninger om dig og om den person, der ejer hjælpemidlet, samt hvilke rettigheder du har. Læs hele aftalen her.

Dokument kontrol, sletning og overførsel

Brugere af KnowMe (omsorgspersoner og forældre/foresatte) har til enhver tid ret til at få adgang til informationer, der er gemt om dem, og de kan bede om rettelser af urigtige eller ufuldstændige oplysninger. Brugeren kan også bede om sletning og/eller flytning af data/information.


Hjalp dette?