Min Ukeplan

Oppdatert av Lifetools AS

I Min ukeplan kan du bygge en struktur rundt personens dag/uke i et ukeplanformat. Dette gir deg og alle omsorgspersonene en god oversikt og enklere tilgang til personens aktiviteter, rutiner og interesser fra dag til dag, og ikke minst uttrykkene som disse er koblet mot.

Målet med Min ukeplan er å skape en bedre forutsigbarhet i hverdagen for personen som eier hjelpemiddelet. For å komme i gang så velger du pluss-ikonet i en eller flere av kolonnene under, deretter velger du den relevante ukeplanaktiviteten fra Mine aktiviteter, Mine rutiner eller Mine interesser. Til slutt velger du ukedag(er) for gjeldende aktivitet, og ønsket tidspunkt om dette er relevant. Når ukeplanen er ferdig publiserer du den til Companion-appen ved å velge Publiser-knappen.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?