Mine aktiviteter / rutiner / interesser

Oppdatert av Lifetools AS

Det å beskrive hvordan ulike rutiner utføres er en viktig del av helheten rundt personen, og gir et godt utgangspunkt for god samhandling. Her kan du lære hvordan du bruker en rutinebeskrivelse sammen med ulike samhandlingsbeskrivelser, uttrykk og mål.

Se også: Slik lager du en rutine i Creator

Fra forsiden kan du åpne snarveiene til aktivitet, interesser og rutiner ved å klikke på "La oss ha det gøy", "La meg vise deg" eller "La oss se".

Eller du kan åpne menyen øverst i venstre hjørne å gå inn på Mine rutiner, Mine aktiviteter og Mine interesser.

Felles for alle disse tre elementene er at systemet er organisert helt likt. Klikker du deg inn på en av disse vil du få opp tilhørende artikkelbibliotek med oversikt over alle publiserte rutiner, aktiviteter eller interesser.

Søk etter rutine ved å beskrive hva du ønsker å vite. Bruk filter og nøkkelord for å begrense søkeresultatet ytterligere.
  1. Søk etter nøkkelord

I hvert av bibliotekene har du tilgang på et søkefelt, klikk i feltet og tastaturet popper opp. Skriv inn søkeord og klikk på søk. Nå vil biblioteket begrense innholdet til de artiklene som inneholder ditt søkeord. Klikk på "Fjern filter" for å nullstille.

  1. Filtrer etter kategorier

Åpne "filtervalg" for å sortere biblioteket ditt etter kategorier rutinene, aktivitetene og interessene er organisert inn i. Her vil du få en oversikt over alle kategoriene dine. Marker kategorien du ønsker å åpne, klikk så på "vis resultat". Nå vil biblioteket begrense innholdet til de artiklene som er organisert inn i den valgte kategorien. Klikk på "Fjern filter" for å nullstille søket.

  1. Bli kjent med innholdet

Ute i bibliotekene vil du få en del informasjon om hver artikkel, tittel og de første linjene i teksten vil være synlig, samt et hengelåsikon. Er hengelåsen åpen betyr det at innholdet ikke er sensitivt. Hvis hengelåsen er låst, betyr det at innholdet er sensitivt og vil ikke være synlig for personer som er logget inn som kommunikasjonspartner uten taushetsplikt eller gjest. Under teksten vil du også se noen ikoner som indikerer hva artikkelen inneholder.

  • To hender indikerer om artikkelen inneholder beskrivelse om samhandling.
  • Lenke ikonet indikerer om artikkelen har uttrykk knyttet til seg.
  • Målskiven ikonet indikerer om det er beskrevet mål knyttet til artikkelen.

Bli kjent med innholdet i artiklene ved å klikke på artikkelen. Innholdet i rutinen, aktiviteten eller interessen du åpner vil nå leses opp med en talesyntese. Du vil ved siden av teksten som leses opp se tilhørende media, film eller bilde som beskriver artikkelen.

Under media har du tilgang til å åpne tilknytninger ved å klikke på lenke ikonet "vis tilknytninger". Her vil du få tilgang på innhold som er knyttet opp til rutine, aktivitet eller interesse beskrivelsen.

  • Samhandling beskriver handlingsrekkefølgen, her vil du ha tilgang til informasjon som er beskrevet. Hvordan du spør meg. Hvordan du forteller meg hva som skal skje. Hvordan du setter ord på det vi gjør og til slutt Hvordan du avslutter.
  • Uttrykk, her vil du få tilgang til uttrykk som er knyttet til rutinen, aktiviteten eller interessen.
  • Mål, her vil du få tilgang til målbeskrivelser knyttet til rutinen, aktiviteten eller interessen.

Klikk på krysset øverst i høyre hjørne for å lukke artikkelen.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?