Sådan bruger du observationer

Opdatered av Lifetools AS

I Observationer kan du organisere og strukturere dit arbejdet i KnowMe. Du kan samle videoklip, fotos og tekst i observationskort.

En observation kan danne et vigtigt grundlag i dit videre arbejde med nyt indhold. Videoklip og fotos som du vil benytte i din observation, henter du fra Mediebiblioteket. Når du efterfølgende videre skal bruge en observation i dit analysearbejde, kan du hente denne igen inde på selve indholdskortene (”Vælg medie for analysen”) i Udtryk, Rutiner, Aktiviteter, Interesser eller Lær mig at kende.


Hjalp dette?