Slik bruker du observasjoner

Oppdatert av Lifetools AS

Slik bruker du observasjoner

I Observasjoner kan du organisere og strukturere arbeidet ditt i KnowMe. Her kan du samle aktuelle videoklipp, bilder og tekst i ett unikt observasjonskort.

Denne samlingen av ulike filer og betraktninger kaller vi en observasjon.

En observasjon kan være et godt underlag i ditt videre arbeid med nytt innhold.

  1. Velg "Observasjon" i menyen
  2. Du vil nå få tilgang til et observasjonsbibliotek hvor alle dine opprettede observasjoner vil være synlig.
  3. Klikk på "Opprett observasjon" for å opprette en ny observasjon eller klikk på "rediger" i observasjonene som allerede er lagt inn.

Fyll ut observasjonskortet

Du får nå opp en oppgaveliste

  1. Legg til media som beskriver observasjonen

Klikk på mediabiblioteket og marker opp filene du ønsker å samle i denne observasjonen ved å klikke på "velg"

  1. Gi observasjonen en overskrift

Klikk i det hvite tekstfeltet og skiv inn din tittel

  1. Knytt observasjonen til en kategori

Marker om observasjonen har sammenheng med en kategori. Velg fra rullegardinmenyen; rutiner, interesser, aktiviteter, uttrykk, bli kjent med meg eller observasjon. Eller klikk på den orange knappen "opprett en ny beskrivende type", skiv inn tittelen i tekstfeltet og klikk på "lagre"

  1. Beskriv observasjonen

I dette tekstfeltet kan du beskrive hva du har observert.

  1. Gi observasjonen nøkkelord

Skiv inn nøkkelord, som vil være søkbare i observasjonsbiblioteket senere. Hver ord som skrives inn vil være søkbare. Skriv enkeltord eller flere ord separert med mellomrom.

  1. Marker om observasjonen inneholder sensitiv informasjon

Klikk på "Ja" dersom observasjonen inneholder sensitiv informasjon, innholdet vil da ikke være tilgjengelig for personer med brukertilgang som kommunikasjonspartner uten taushetsplikt eller gjest.

Klikk på "Nei" dersom observasjonen ikke inneholder sensitiv informasjon. Innholdet vil være synlig for alle i nettverket.

Bruk observasjonene

Innholdet fra mine observasjoner vil være tilgjengelig når du bygger innhold.

Og kan hentes opp når du skal velge media, har vil du alltid ha tilgang på innhold fra mediabiblioteket eller innhold fra observasjoner.

Velg "observasjoner" for å utforske innholdet i observasjonskortene. Klikk på "utforsk" for å se innholdet, med filer og tekst som beskriver observasjonen. Klikk på "velg" under filen fra observasjonen for å markere filen du ønsker å bruke.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?