Slik bruker du observasjoner

Oppdatert 1 month ago av Lifetools AS

Slik bruker du observasjoner

I Observasjoner kan du organisere og strukturere arbeidet ditt i KnowMe. Her kan du samle aktuelle videoklipp, bilder og tekst i ett unikt observasjonskort.

Denne samlingen av ulike filer og betraktninger kaller vi en observasjon.

En observasjon danner et viktig underlag i ditt videre arbeid med nytt innhold. Videoklipp og bilder som du vil benytte i din observasjon henter du fra ditt Mediabibliotek. Når du videre skal bruke en observasjon i analysearbeidet ditt, så kan du hente denne igjen inne på selve innholdskortene ("Velg media for analysen") i Uttrykk, Rutiner, Aktiviteter, Interesser eller Bli kjent med meg.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?