Slik lager du en ny rutine

Oppdatert av Lifetools AS

I "Mine rutiner" analyserer, bygger og publiserer du personens ulike rutiner inn i KnowMe. En ferdig rutine består av en beskrivelse av selve rutinen (tekst og video), samt ulike tilknytninger rutinen eventuelt har. Med tilknytninger mener vi beskrivelser av samhandlingen og eventuelle mål knyttet til rutinen, og om det finnes uttrykk i systemet som hører til rutinen.

Denne "rutinepakken" skal legge til rette for en bedre helhet i kommunikasjonen og samhandlingen. Du kan organisere personens rutiner i mapper og undermapper for å holde oversikt over hvilke rutiner som er beslektede med hverandre. Bruk gjerne fargekodevelgeren for å markere denne beslektningen. Lag så rutinekort på det mappenivået som passer best. Ved å jobbe systematisk på denne måten er det lettere å finne frem til riktig rutine i Companion-appen under samhandling.

Opprett kategori og rutine

 1. Logg inn med ditt brukernavn og passord på creator.knowme.no.
 2. Velg "Mine rutiner" fra menyen på venstre side, eller bruk snarveien på dashbordet.
 3. Opprett kategori ved å trykke på "Ny kategori". Gi kategorien et navn, og eventuelt en farge.
 4. Opprett et nytt rutinekort ved å velge "Ny rutine", og følg trinnene i oppgavelisten.
Kategoriene brukes for å holde orden i rutinekortene slik at de blir lettere å finne i Companion-appen. Du kan organisere ytterligere ved å lage underkategorier med knappen "Ny underkategori".

Fyll ut rutinekortet

Innholdet lagres automatisk mens du jobber. Trykk på "Oppdater" for å være sikker på at de siste endringene er lagret.
 1. Velg media for rutineanalyse (obligatorisk)
  Her kan du hente opp bilder og filmer fra Mediabiblioteket eller Observasjoner. Åpne og marker filen du skal bruke ved å trykke på "Velg".
 2. Gi rutinen en overskrift (obligatorisk)
  Klikk på Nyopprettet kort, legg inn ny beskrivende tittel og trykk på lagre
 3. Beskriv rutinen (obligatorisk)
  Legg inn informasjon om hvordan rutinen gjennomføres.
 4. Beskriv eventuelle rutinemål

Legg inn informasjon om mål for rutinene.

Tips! Bruk informasjon som allerede er beskrevet i tiltaksplan, IP/IOP eller andre styringsdokumenter til punkt 3,4 og 5.
 1. Beskriv samspill i rutinen
 • Hvordan du spør meg: Beskriv hvordan det forberedes på rutinen. Vises det for eksempel et konkret som brukeren forbinder med rutinen som skal gjennomføres? Eller forbereder enn ved å fortelle med ord, symboler eller tegn til tale.
 • Hvordan du forteller meg hva som skal skje: Beskriv rutinen steg for seg. For eksempel i påkledning, berør kroppsdelen som skal kles på og fortell brukeren hva som skal skje.
 • Hvordan du setter ord på det vi gjør: "Nå kommer genseren over hodet, å strekk ut armene dine"
 • Hvordan du avslutter: Beskriv hvordan du avslutter rutinen. Beskriv om det fortelles med ord, tegn til tale eller symboler.
 1. Gi rutinen nøkkelord

Legg til nøkkelord som gjelder innholdet i rutinen. Dette vil gjøre det lett å søke opp i Companion-appen senere.

Hver ord som skives inn vil være enkeltsøkbare ord, så unngå å legge inn hele setninger.

 1. Legg til media som viser rutinen
  Marker hvilket media som skal vise rutinen. Klikk på den filen du vil bruke slik at den får en oransje markør på seg.
 2. Inneholder rutinen sensitiv informasjon?
  Marker om rutinen inneholder noe sensitivt.

Publisere rutinen

Når alle oppgavene er fylt ut (de som er markert med oransje utropstegn må fylles ut, de uten er valgfrie) er rutinen klar til å publiseres. Er du logget inn med brukertilgang som administrator eller foreldre/verge vil du ha mulighet til å publisere. Trykk på "Publiser", da vil innholdet bli tilgjengelig i Companion-appen på iPaden.

I rutiner har du tilgang på "Gruppemelding". Denne funksjonen gjøre det mulig å holde en dialog internt i nettverket rundt nytt innhold. Bruk gjerne denne funksjonen til å informere om nytt innhold, kvalitetssikring og tilbakemeldinger fra hele nettverket.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?